ନାଭାଲ୍ନି, ନର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍-୨, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୀତି, ଲାସ୍କେଟ୍, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କୁଳପତି # ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି |

କାଜାଖସ୍ତାନର ଟେଲିଭିଜନ: ଜର୍ମାନୀ ଏକ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ଡକାୟତ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |

ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗଣିତଜ୍ଞ ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ, ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ମିଳନୀ, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ଲିସବନ୍ ଚୁକ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗ ଏହା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା, ଜର୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଲୋକସଭାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବ୍ୟବସାୟ, ଦଣ୍ଡନୀୟ ମାନସିକ ରୋଗ, ଶପଥ ନକରି ମିଥ୍ୟା ବିଚାରପତି, ସ୍ uns ାକ୍ଷରିତ ନଥିବା ବିଚାର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା, ଜର୍ମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆକ୍ରମଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ

click [HERE] to read the full text


ମୃତ କୃଷ୍ଣ ନାମିବିଆର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ € 100 କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ଯିହୁଦୀ ପାଇଁ, 000 50,000 - ଜାତିସଂଘର ପୀଡିତାର ଜାତୀୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜର୍ମାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ମୃତ କୃଷ୍ଣ ନାମିବିଆର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ € 100 କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ଯିହୁଦୀ ପାଇଁ, 000 50,000 - ଜାତିସଂଘର ପୀଡିତାର ଜାତୀୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜର୍ମାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | କୋଲନ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କୋର୍ଟ, 8 K 2202/17 ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗେଷ୍ଟାପୋ ଏସ୍ ପୀଡିତ 250,000 Russian ଷିୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଜିଜିମ୍ ଏବଂ ଫାସିବାଦର ଶିକାର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଲନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କୋର୍ଟ, 10 K 4722/19 ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ Russian ଷିୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନର Russian ଷ ବ Foreign ଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କୂଟନ omatic ତିକ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଅଭିଜିତ Russian ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ studying ିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।

click [HERE] to read the full text


ପୁଅ ଏବଂ daughter ିଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା ଜର୍ମାନୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ଜଣେ Russian ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ daughter ିଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ Russian ଷିୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ Russian ଷ ସରକାର Russian ଷର ଶିଶୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମ ଏର୍ନିଙ୍କୁ ବୋନରେ ଥିବା Russian ଷର କନସୁଲେଟର ଏକ ଅଭିଜିତ କୂଟନ diplomatic ତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ to ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ସରକାର Russian ଷର ଶିଶୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମ ଏର୍ନିଙ୍କୁ ବୋନରେ ଥିବା Russian ଷର କନସୁଲେଟର ଅଭିଜିତ କୂଟନ diplomatic ତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ studying ିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ Russian ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଏକ ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଂଚିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।

click [HERE] to read the full text


NRW ରୁ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାସେଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ | ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ ଅ a ଼େଇ ବିଲିୟନ ୟୁରୋ |

ଏହି ସ୍ମୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗାଉନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାସ୍କ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ଅରମିନ ଲାସେଟ୍ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ |

click [HERE] to read the full text


ରଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଯୁବକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, Russia ଷ ଏବଂ ବେଲା Belarus ଷରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଜର୍ମାନୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି |

ବେଲା Belarus ଷ ପରି Russia ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରୋଧର ମୂଳ ମୂଳ ଥିଲା ଯୁବକ: ଛାତ୍ର, ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ school ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ। ଏହି ମତ ଆମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜର୍ମାନ ରାଜନ political ତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ to ଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ରୁଷିଆ ରାଲିଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଭାଲ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କ୍ୟୁରେଟରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି | Russia ଷ ଏବଂ ବେଲା Belarus ଷରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଜର୍ମାନୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। 2014 ରେ, ଜର୍ମାନୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ୟୁକ୍ରେନ ସ troops ନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲୁଗାନସ୍କ ଏବଂ ଡନ୍ବାସରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ Ukraine ାରା ୟୁକ୍ରେନ ସ troops ନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

click [HERE] to read the full text


ନାଭାଲ୍ନି, ନର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍-୨, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୀତି, ଲାସ୍କେଟ୍, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କୁଳପତି # ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି |

# ନିକୋଲାଇ ଏର୍ନି ଜର୍ମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନାଭାଲନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି, ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଷୟରେ, ଜର୍ମାନୀର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର କୁଳପତି, ଉତ୍ତର ରେନ୍ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ NRW ଆର୍ମିନ୍ ଲାସ୍କେଟ୍ (ଜର୍ମାନ: ଆର୍ମିନ୍) ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି | ଲାସେଟ୍) ଶାସକ ଜର୍ମାନ ଦଳ ସିଡିୟୁରୁ, କୁଳପତି ଜେନ୍ସ ସ୍ପାହନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ, ଦାରିଦ୍ରତା, ଘାଟୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେତୁ ଜର୍ମାନମାନେ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଖାଲି ରେଫ୍ରିଜରେଟରଗୁଡିକ, ଯେ ଜର୍ମାନୀରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ନର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ -2 ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜର୍ମାନମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ନର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ -2 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ | 100% ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ୍ | ଏକ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ଜର୍ମାନ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ତିନି-ପାଠ୍ୟ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଅର୍ଡର କରିବା, ଖାଇବା, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚିଟ୍ କରିବା, ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଦେୟ ନ ଦେଇ ଛାଡିବା |

click [HERE] to read the full textLinks: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Chinese (China) Chinese (Taiwan) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Kinyarwanda Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Odia (Oriya) Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Tatar Telugu Thai Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Uyghur Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Yandex.Metrica